[creation site internet] [creation site web] [logiciel creation site] []
[Hjem]
[Nyheder]
[Havnoholmvej1-7]
[Havnovej1-4]
[Havnovej5-8]
[Havnovej9-12]
[Havnovej13-16]
[Havn0vej18-26]
[Referatbogen]
[Regnskab]
[Sødring]
[Udbyhøj]
[Kirken]
[Godset]
[Skallehusene]
[Vildtreservaterne]
[Lystfiskeri]
[Foto]
[Spisesteder]
[]
[]
[]
[]
[]
[Page 1]

Ny overgang til diget via fjord-centret

Havnøholm

Grundejerforening


af 1974

Området her omkring er fredet skov og enge med et meget rigt fugleliv.

De lavvandede områder byder på blåmuslinger og selvopgravede sandorm til sit fjordfiskeri, som byder på hele paletten af fisk.

En varm sommerdag, er det også godt med et tur i det lave vand, ud til strandpollene ved kattegat. (ca. 20 minutters vandring).

Havnøholm grundejerforening blev stiftet i 1974.

Den består af 25 parceller, hvoraf de 24 er bebygget.

Vi har et godt venskab i foreningen og holder øje med forandringer ved husene.